powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz przedstawiający Panujący chaos i ten który narasta każdego dnia.