powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz przedstawia abstrakcyjną wizje krajobrazu wyłaniającego się z porannej mgły