Informacje o artyście:

Biografia:

Michał Sawaniuk (1938 – 2003)
Artysta malarz i pedagog.

Michał Sawaniuk (1938-2003) – artysta malarz i pedagog związany od młodości z Olsztynem i jego środowiskiem artystycznym, ma w swoim dorobku dwadzieścia siedem wystaw indywidualnych oraz udział w trzydziestu dziewięciu wystawach zbiorowych prezentowanych w kraju i za granicą min. Kaliningrad 1968, Kopenhaga 1976, Wielka Brytania 1977-79, Düsseldorf 1978, Hamburg 1979 (indywidualna), Heine 1986, Offenburg 1997, Hamm 2003. Także udział w 1993 roku w polsko-francuskich warsztatach twórczych, zakończonych wystawą w ZPAP w Olsztynie.
Ukończył Liceum Pedagogiczne w Bartoszycach, następnie Studium Nauczycielskie w Olsztynie. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując w 1967 r. dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego. Po studiach wrócił do Olsztyna i podjął pracę w Studium Nauczycielskim na Wydziale Technicznym, gdzie prowadził zajęcia z artystycznej obróbki drewna. . Przez okres 21 lat pracuje jako artysta plastyk podejmując się różnych prac zleconych. Organizuje własną pracownię ceramiczną, w której tworzy rzeźbę ceramiczną oraz współpracuje z Cepelią robiąc przedmioty użytkowe.  W 1990 r. podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie gdzie prowadził zajęcia z rzeźby. Po uzyskaniu doktoratu, z zakresu malarstwa w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych pracował jako adiunkt w Katedrze Malarstwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2003 roku uzyskał kwalifikacje II stopnia. Zmarł w tym samym roku w Olsztynie.
  • II nagroda w dziale malarstwa na wystawie Życie i praca na Warmii i Mazurach (Olsztyn, 1968)
  • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (1997)
  • Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (1998)
  • Stypendium artystyczne Rady Miasta Olsztyn (2002)
 
 
www.michalsawaniuk.pl