• Rozpiętość  czasu Marzena Salwowska
powiększ obraz