• Sasanki umykające  Marzena Salwowska
powiększ obraz