Informacje o artyście:

Biografia:

MARZENA MAZUREK-JĘDRAK

 

,,Kocham kolory, światło, słońce, poranne spacery boso po rosie..., łąki, ptaki

 i motyle...”

 

Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curiie Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja-malarstwo. Obecnie główny instruktor do spraw plastyki w Tomaszowskim Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim. Zajmuje się pracą dydaktyczną w zakresie sztuk plastycznych prowadząc zajęcia i warsztaty artystyczne dla dzieci i doroslych. Poza tym organizuje wernisaże, wystawy, spotkania artystów i Międzynarodowe Plenery Malarstwa.

 

- W maju 2011r. odznaczona medalem Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego - ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

Indywidualnie zajmuje się szeroko pojętym malarstwem: maluje na szkle, płótnie,  tkaninie - maluje i wykonuje ubiory dla kobiet, scenografie, itp. , zdobywa nagrody i wyróżnienia w konkursach i przeglądach artystycznych.

 

1993-  wystawa malarstwa w Świdniku

1994 – wystawa malarstwa na UMSC w Lublinie

1995 – wystawa malarstwa w Szkole Artystycznego Projektowania Ubiorów w Krakowie,

1996- wystawa malarstwa na UMCS  w Lublinie.

1997 Nagroda Rektora UMCS Kazimierza Goebela za najlepsze dzieło w Międzynarodowym   Plenerze Malarstwa w Nowogródku,

2000- wystawa malarstwa w Tomaszowskim Domu Kultury w Tomaszowie  Lubelskim,

2001- wystawy malarstwa w Zamościu, Zwierzyńcu, Hrubieszowie, itd...

-         Nagroda Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury za najlepsze dzieło

w konkursie ,,Jesień Plastyczna” w Hrubieszowie. 

2002 – prezentacja własnej kolekcji ubiorów podczas dni polsko – ukraińskich

            w Lublinie

-         wystawa malarstwa i pokaz kolekcji ubiorów w galerii JAG w Puławach,

-         pokaz kolekcji ubiorów w Zamościu, Mrągowie, Gnieźnie.

2005 – wystawa malarstwa w Tomaszowskim Domu Kultury,

2006Nagroda za najciekawszą akwarelę w konkursie ARTYŚCI ŚCIANY  WSCHODNIEJ

             w Rzeszowie,

2007Wyróżnienie za akwarelę w konkursie ARTYŚCI ŚCIANY WSCHODNIEJ,

2009Nagroda Posła na Sejm RP Mariusza Grada w II Ogólnopolskim

           Konkursie Malarstwa BARWY ROZTOCZA za obraz ,,KULOBABY”,

        -  Nagroda Dyrektora Banku BGŻ Anny Mazurek w II Ogólnopolskim

           Konkursie Malarstwa BARWY ROZTOCZA za obraz ,,IMPRESJA”,

2010Nagroda Posła na Sejm RP Wojciecha Żukowskiego w III   Ogólnopolskim Konkursie  Malarstwa BARWY ROZTOCZA za obraz IMPRESJA II”,

2010- Nagroda Burmistrza Miasta Ryszarda Sobczuka w III  Ogólnopolskim

           Konkursie Malarstwa BARWY ROZTOCZA za obraz ,,LILIE”,

2011- Wystawa poplenerowa w Garbatce Letnisko,

        - Wystawa poplenerowa BARWY ROZTOCZA w Tomaszowskim Domu Kultury,

         -Nagroda Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego w IV Ogólnopolskim

Konkursie Malarstwa BARWY ROZTOCZA za obraz     ,,DMUCHAWKI”,

- Nagroda Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka w IV    Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa BARWY ROZTOCZA za obraz ,,NA WSI”,

-         Nagroda Dyrektora Banku Pekao S.A Piotra Szarafina za obraz ,,PTAKI”  w IV Ogólnopolskim  Konkursie Malarstwa BARWY ROZTOCZA,

-         Wystawa malarstwa w Lęcznej.

 

 

MARZENA MAZUREK-JĘDRAK

 

‘I love colours,  light, sun, morning  barefoot walks in the dew …meadows and butterflies…’

 

Graduated from  Maria Curiie Skłodowska university in Lublin,

At present, the main  cultural animator  AT Tomaszowski Dom Kultury In Tomaszów Lubelski who teaches both children and adults. She organizes exhibitions, openings, artists meetings and International  Outdoors.

Awarded with the minister of culture’s medal-  in May 2011 by Bogdan Zdrojewski

Personally  she generalny works with painting: Glass painting, canvas painting, cloth painting – she makes clothes for women, scenographies etc. She gets prizes in numberless art  contesets.

1993- painting exhibition in Świdnik

1994 –painting exhibition In UMCS Lublin

1995 – painting exhibition In Artistic Clothes Design School In Kraków

1996- painting exhibition In UMCS Lublin

1997 –award of Kazimierz Goebel – the rector of UMSC  for the Best work AT the   International Art. Outdoor In Nowogródek

 2000- painting exhibition In Tomaszowski DomuKultury in Tomaszow Lubelski

 2001- painting exhibition In Zamość, Zwierzyniec, Hrubieszów etc.

        – the award of direktor of Wojewódzki Dom Kultury for the Best work AT the competition ‘Jesień Plastyczna’ In Hrubieszów

 2002 – fashion show Turing Polish- Ukrainian Days In Lublin

           - painting exhibition and fashion show AT the JAG galery In Puławy

           - fashion show AT Zamość, Mrągowo Gniezno

 2005 –painting exhibition In Tomaszowski DomuKultury in Tomaszow Lubelski

 2006 – the award for the most interesting  waretcolour painting In the contest Artists  of the Eastern   Boarder In Rzeszów

 2007 –  commendation for the watercolour painting In the competition ARTYŚCI ŚCIANY WSCHODNIEJ

 2009 –  member of parlament Mariusz Grad’s award In Barwy Roztocza competion for the painting ‘Kulobaby’

          - Bank Director Anna Mazurek’s award In Barwy Roztocza competition for the painting  Impresja

 2010 –  member of parlament Wojciech Żukowski’s award In Barwy Roztocza competion for the painting Impresja2

 2010-  mayor Ryszad Sobczuk’s award In Barwy Roztocza competition for the painting ‘Lilie’

 2011-  Exhibition after the outdoor In Garbatka Letnisko

          - senator Jerzy Chróścikowski’s  award In Barwy Roztocz competition for the painting ‘Dmuchawki’

          -  Tomaszów Lubelski governor Jan Kowalczyk’s award In Barwy Roztocza competition for the painting ‘Na wsi’

         -  Bank direktor Piotr Szarafin’s award In Barwy Roztocza competition for the painting ‘Birds’