powiększ obraz

Opis obrazu:

Symbolika białej róży jest niezmiernie bogata. W wielu aspektach są to znaczenia przeciwstawne, jak śmierć i zmartwychwstanie, cnota i rozpusta, miłość duchowa oraz miłość cielesna. Ogólnie rzecz biorąc jest to jednak symbol wieczności, piękna, radości – czegoś mistycznego.