• Grająca na harfie Marek Langowski
powiększ obraz