• Obserwując życie miasta Marek Langowski
powiększ obraz