• Oby nikt nas  nie dostrzegł Marek Langowski
powiększ obraz