• Mgliste popołudnie Marek Langowski
powiększ obraz