• Konie poniosły Małgorzata Sadowska Majewska

Opis obrazu: