• Piwonie Małgorzata Sadowska Majewska

Opis obrazu: