• Nostalgiczny koncert Małgorzata Sadowska Majewska