• Nostalgiczny koncert Małgorzata Sadowska Majewska

Opis obrazu: