• Polowanie Małgorzata Sadowska Majewska

Opis obrazu: