Informacje o artyście:

Fundamentem mojej pracy malarskiej jest cisza i spokój. Ta praca ( kreacja) wyrasta na gruncie zmysłowej kontemplacji (z łac. contemplatio - przypatrywanie się), gdzie obrazy ( to, co widzialne zmysłowo, zobaczone) jawią się jako gra wyobraźni z rzeczywistością. Ten rodzaj kontemplacji pozwala formować wizje i przekształcać je w nowe obrazy. To, co widoczne dla obserwatora, czyli skończone obrazy-płótna jest wynikiem tego kreacyjnego procesu kontemplacji, subiektywnym zapisem procesu metamorfozy wizji w obiektywny i samodzielny byt - obraz. Sztuka jest metaforą,( z greckiego meta-ponad i pherein – nosić ) przenosi mnie w nowe rejony percepcji czy, może mówiąc prościej, odświeża ją. Jest dla mnie mostem łączącym dwa bieguny doświadczenia. Scala istnienie i tworzy więź pomiędzy materialnością i duchowością.Język mojego malarstwa to język znaków i symboli, język koloru, światła i ciemności. Próbuję stworzyć własny kod, obrazowy system porozumiewania się, na tyle jednak uniwersalny, aby możliwa była „deszyfracja”, odczytanie i dialog z widzem bez zbędnych, wyjaśniających artystyczną intencję elaboratów. „Opowiadam” poprzez znaki, symbole i geometrię, tworzę własne uniwersum, w warstwie treściowej obrazu nawiązuję do dawnych kosmogonii, filozofii i religii, opowiadam o własnym doświadczaniu świata i swoich doświadczeniach. Próbuję przełożyć tkankę mojego życia na język sztuki w sposób uniwersalny.

Biografia: