powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz przedstawia tą samą osobę w kilku fazach ruchu - nagę tancerkę. To jedno z płócien, które powstało jako efekt badań malarskich nad ciałem w ruchu.