powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz przedstawia tulipany , ramka z listewek przybita do płyty,zamalowana.