• Z dnia na dzień Małgorzata  Bryndza
powiększ obraz
Opis obrazu:

Obraz wykonany w technice olejnej na podobraziu płóciennym. Wymiary pracy 100x100 cm. Data powstania 2022r. Sygnowany w lewym, dolnym rogu MBryndza. Boczne krawędzie płótna zostały zamalowane, obraz nie wymaga oprawy. Praca przygotowana jest do zawieszenia. Głównym tematem obrazu „Z dnia na dzień” jest martwa natura, która zatraca wszelkie poczucie materii, zmierza ku abstrakcji. Przedmioty są jedynie zarysem, ich forma ma charakter sugestywny. W swoich martwych naturach Gosia Bryndza nie odwzorowuje martwej natury, lecz stara się znaleźć nowy wyraz, nową jakość w jej przedstawieniu. Centralną część obrazu stanowią drobne elementy układające się w jeden obiekt, który skontrastowany jest z szerszymi i rozciągającymi się powierzchniami. Gęsta i chropowata powierzchnia farby zderzona została z rozchwianymi i zagęszczonymi uderzeniami pędzla, wiążąc poszczególne kolory w partie. Prześwity i przetarcia kontrastują z szeroką płaszczyzną gładko nałożonej farby, a powierzchnia płótna gęsto zapełniona drobnymi plamami z grubo nałożonymi szpachlą. W konsekwencji obraz ma tworzyć wrażenie, które widz odbiera za pomocą koloru oraz faktury.