• Between days Małgorzata  Bryndza
powiększ obraz
Opis obrazu:

Between days to obraz abstrakcyjny wykonany w technice olejnej na podobraziu płóciennym. Wymiary pracy 24x30 cm. Data powstania 2021 rok. Sygnowany na odwrocie - MBryndza, 2021. Obraz jest nieoprawiony. Boczne krawędzie płótna zostały zamalowane, nie wymaga oprawy. Praca przygotowana jest do zawieszenia. Between days to jedna z prac z serii wyimaginowanych obrazów „Days to come”. W temacie postaci Gosia Bryndza stara się znaleźć nowy wyraz, nową jakość w jej przedstawieniu. Skupia się na doznaniach estetycznych wrażeń, które przenoszą wyobraźnię w zupełnie inny świat. Materia farby jest niezwykle ważnym elementem obrazu. Gęste i dynamiczne ruchy zderzone są z dość monumentalnym posługiwaniem się szpachlą dla zwiększenia kontrastu i wzmocnienia oddziaływania całości obrazu. Wszystko to tworzy grubą, chropowatą skorupę farby. Obraz w konsekwencji ma tworzyć wrażenie, które widź odbiera za pomocą barw oraz jakości faktur, tak by w jego gestii pozostała jego interpretacja.