• Split Fontem Hora Maksymilian Novak Zempliński
powiększ obraz