Fabler Maga
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Maga Fabler udostępnij >

Informacje o artyście:

maluję :)

Biografia:

Mieszka i pracuje w Warszawie.
Uniwersyteckie i prywatne wykształcenie artystyczne w Polsce i USA.
Uprawia malarstwo akwarelowe i olejne stosując różne techniki (alla prima, impasto, dry brush).
Ulubione gatunki: pejzaż południa Europy, portret (gł. koty), abstrakcja, martwa natura.
Lubi tworzyć w cyklach, szukając bardziej wszechstronnej wypowiedzi.
Więcej informacji w Google: Maga Fabler

 

Lives and works in Warsaw, Poland.
University and private art education in Poland and USA.
Working in watercolor and oil using various techniques (alla prima, impasto, dry brush).
Main genres: landscape of South Europe, portrait (esp. cats), abstract, still life.
Likes to create thematic series looking for more comprehensive expression.
For more info just google: Maga Fabler