• Pan Jezus z barankami Maciej Porębny
powiększ obraz