• odpoczynek drzew Ludmiła Kufel Rutowska
powiększ obraz