• Psalm 131 Lidia Sieczkowska
powiększ obraz
Opis obrazu:

praca jest moi,m prywatnym odniesieniem do Psalmu Dawida nr.131