• Światło i czerwone maki Lidia Olbrycht
powiększ obraz