• REWERS Leokadia Bartoszko
powiększ obraz

Opis obrazu:

kompozycja centralna, podział na dwie uzupełniające się strefy