• Podróżnik w czasie przed wejściem do Sfinksa Krzysztof Iwin
powiększ obraz

Opis obrazu:

Ilustracja do X rozdziału powieści Wehikuł czasu Herberta George Wellsa.