• Rozpad osobowości Krzysztof Gajewski
powiększ obraz

Opis obrazu:

list pisany przy użyciu blachy, farby, kamieni