Informacje o artyście:

Biografia:

Urodzona w Częstochowie. Tam ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych..Studiowała na Wydziale Wychowania Plastycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie ( obecnie Akademia im.Jana Długosza ). Uzyskała dypolm z malarstwa.