• blask zza Krystyna Krasowska Cicha
powiększ obraz