• Fantasmagoria żywiołów Kornel Wilczek
powiększ obraz