• Obfitość Katarzyna Wołodkiewicz
powiększ obraz

Opis obrazu:

Amulet Amulet - a personal item of a magical nature, with an assigned protective effect. The amulets I create are to protect specific qualities of life. Amulet – osobisty przedmiot o charakterze magicznym, z przypisywanym mu działaniem ochronnym. Amulety, które tworzę mają chronić konkretne jakości życia.