Kwapisz Katarzyna
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Katarzyna Kwapisz udostępnij >

Informacje o artyście:

Biografia:

Nazywam się Katarzyna Kwapisz. Urodziłam się i wychowałam w Polsce. Ukończyłam studia germanistyczne. Obok mojej działalności zawodowej jako tłumacz lubię rysować i malować. Rysowanie i malowanie należą zarówno do mojej ulubionej pasji, jak i zmieniły mój styl życia. Głównym tematem prac są kobiety. Bliskie są mi również motywy marynistyczne, floralne oraz nature morte. Rysunek i malarstwo są dla mnie wyzwaniem, magicznym i twórczym poszukiwaniem "Piękna". Inspiruje mnie otaczający świat: podróże, ulotność chwil i moda. Ulubione techniki: akryle, suche pastele łączone z temperą, węgiel, jak również akwarela, olej i tusz. Często elementy dekoracyjne stanowią złoto i perła. Zajmuję się także pisaniem wierszy, które powstają pod wpływem fascynacji filozofią, odległymi epokami, mitologią oraz pięknem natury. Obecnie mieszkam i pracuję w Monachium. Planowana wystawa: - Artbox.Gallery, Zürich "Artbox.Project", 20.-24.08. 2020 Jeden z moich ulubionych cytatów: " Urodziłeś się oryginałem. Nie umieraj jako kopia" John Mason Mam nadzieję, że Państwo bedą mogli czerpać radość z rezultatów mojej pracy, jak mnie jej tworzenie. Zapraszam do Galerii :) Katarzyna Kwapisz My name is Katarzyna Kwapisz. I born and raised in Poland. I graduated from German studies. In addition to my professional activity as a translator , I like to draw and to paint. Drawing and painting belong both to my favorite passion and have changed my way of life. The main topic of my work are women. I also like floral and nature morte themes. Drawing and painting are a challenge for me and a magical, creative search for "Beauty". I am inspired by the surrounding world: travel, fleeting moments and fashion. Favorite techniques: acrylics,softpastells combined with tempera, charcoal as well as watercolor, oil and ink. Often, the decorative elements are gold and pearl. I also write poems that arise under the influence of fascination with philosophy, distant epochs, mythology and the beauty of nature. I currently live and work in Munich. Planned exhibition: - Artbox.Gallery, Zürich "Artbox.Project", 20. - 24.08. 2020 One of my favorite quotes: "You were born an original. Don't die as a copy" John Mason.  I hope you enjoy the result of my work as much as I have enjoyed creating it. I invite You to the Gallery :) Katarzyna Kwapisz