Kwapisz Katarzyna
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Katarzyna Kwapisz udostępnij >

Informacje o artyście:

Biografia:

Nazywam się Katarzyna Kwapisz. Urodziłam się i wychowałam w Polsce. Ukończyłam studia germanistyczne. Obok mojej działalności zawodowej jako tłumacz lubię rysować i malować. Rysowanie i malowanie należą zarówno do mojej ulubionej pasji, jak i zmieniły mój styl życia. Głównym tematem prac są kobiety, szczeģólnie twarze kobiet. Bliskie są mi również motywy floralne oraz nature morte. Rysunek i malarstwo są dla mnie wyzwaniem, magicznym i twórczym poszukiwaniem "Piękna". Inspiruje mnie otaczający świat: podróże, ulotność chwil i moda. Ulubione techniki: suche pastele łączone z temperą, węgiel, jak również akwarela, olej i tusz. Często elementy dekoracyjne stanowią złoto i perła. Zajmuję się także pisaniem wierszy, które powstają pod wpływem fascynacji filozofią, odległymi epokami, mitologią oraz pięknem natury. Obecnie mieszkam i pracuję w Monachium. Planowana wystawa: - Artbox.Gallery, Zürich "Artbox.Project", 20.-24.08. 2020 Jeden z moich ulubionych cytatów: " Urodziłeś się oryginałem. Nie umieraj jako kopia" John Mason Mam nadzieję, że ludzie mogą czerpać radość z rezultatów mojej pracy Zapraszam do Galerii :) Katarzyna Kwapisz My name is Katarzyna Kwapisz. I born and raised in Poland. I graduated from German studies. In addition to my professional activity as a translator , I like to draw and to paint. Drawing and painting belong both to my favorite passion and have changed my way of life. The main topic of my work are women, especially the faces of women. I also like floral and nature morte themes. Drawing and painting are a challenge for me and a magical, creative search for "Beauty". I am inspired by the surrounding world: travel, fleeting moments and fashion. Favorite techniques: softpastells combined with tempera, charcoal as well as watercolor, oil and ink. Often, the decorative elements are gold and pearl. I also write poems that arise under the influence of fascination with philosophy, distant epochs, mythology and the beauty of nature. I currently live and work in Munich. Planned exhibition: - Artbox.Gallery, Zürich "Artbox.Project", 20. - 24.08. 2020 One of my favorite quotes: "You were born an original. Don't die as a copy" John Mason I hope that people can enjoy the result of my work I invite You to the Gallery :) Katarzyna Kwapisz