• GRA Katarzyna Danielak
powiększ obraz

Opis obrazu:

Mimo różnych możliwości i krzyżujących się dróg samotność pozostaje głównie stanem wewnętrznym