• Fantaisie Karolina Kosińska
powiększ obraz

Opis obrazu:

'' W czasie i przestrzeni '' czyli w poszukiwaniu czwartego wymiaru. Cykl obrazów o niezwykle prostej formie geometrycznej, jaką jest sześcian. On stanowi swego rodzaju element konstrukcyjny budowanej przestrzeni. Wrażenie trójwymiarowości podkreśla drugi element, a mianowicie kolor. Zbudowana w oparciu o te dwa elementy przestrzeń nie istnieje w świecie realnym, jest iluzją. W tę niby przestrzeń, zbudowaną w konwencji 3D, wpleciona jest pewna uproszczona fabuła, poprzez to staje się ona areną zdarzeń, z którą nierozerwalnie związany jest czas...