Kosińska Karolina
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Karolina Kosińska udostępnij >

Informacje o artyście:

Jestem optymistką , uwielbiam naturę. Kocham zapach parzonej kawy , kwitnącej akacji, lipy , wschodu i zachodu słońca. \r\nZgłębiam tajniki malarstwa , wciąż poznając siebie i Świat...\r\n

Biografia:

ur. 1980 r., Częstochowa
   Studiowała na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Uzyskała dyplom z malarstwa w 2005 roku w pracowni prof. Wincentego Maszkowskiego i prof. Jarosława Kweclicha. Studia na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, grafika komputerowa i multimedialna. Zajmuje się malarstwem, fotografią i projektowaniem graficznym. Finalistka konkursu czasopisma „Art&Business” na Obraz Roku 2004 oraz Obraz Roku 2005.

Wystawy indywidualne :


- Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych ,,The Colous of Stars''
Częstochowa (2009)
- Cafe Hormon ,,The Colous of Stars'', Częstochowa (2009)
- Galeria Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie (2008)
- galeria w Rue de Foche (2003) Częstochowa
- Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie (1998)

Wystawy zbiorowe:
- Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych ,,Sztuka wobec cierpienia II''
  Częstochowa (2009)
- Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych ,,Sztuka wobec cierpienia''
  Częstochowa (2008)
- Hotel Europejski, Obraz Roku 2005, Warszawa (2006)
- ,,Dyplom 2005'' Gaude Mater,Częstochowa (2005)
- Królikarnia, Obraz Roku 2004, Warszawa (2005)
- Tarnowskie Centrum Kultury, Galeria PrzytyCK, Tarnowskie Góry(2005)
- ,,Dyplom 2004’’ Gaude Mater,Częstochowa (2004)
- Grupart2, Teatr A. Mickiewicza w Częstochowie (2004).
- WSP & ASP ,,Światło a materia malarska’’ Gaude Mater, Częstochowa (2003)
- Grupart2 ,,Pejzaż Polski- Europejski’’ ,WSP, Częstochowa (2003)
- Grupart2, Cafe Spoko, Częstochowa (2002)
- Grupart 2, happening "Małyszoł - między światłem a cieniem" Częstochowa (2001)