Turski Karol
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Karol Turski udostępnij >

Informacje o artyście:

Biografia:

KAROL TURSKI
Urodzony w 1950 r. w Łukowie; mieszka i pracuje w Łodzi.
Absolwent łódzkiej PWSSP (obecnie ASP). Studiował w latach 1970-1975 na Wydziale Grafiki w pracowniach malarstwa profesorów: Romana Artymowskiego,
Teresy Pągowskiej i Juliusza Narzyńskiego oraz w pracowniach grafiki użytkowej
profesorów Bogusława Balickiego i Stanisława Łabęckiego.
W latach 1977-1990 dużo czasu spędzał za granicą, gdzie prezentował swoje prace malarskie na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Berlinie, Kolonii, Düsseldorfie, Oslo i Toronto. Przez cztery lata (1994-1997) pokazywał swoje malarstwo, rysunek i grafikę we własnej galerii w Łodzi.
Współpracuje z wieloma galeriami w kraju i za granicą.
Tworzy cykle obrazów, które stanowią najczęściej zamkniętą całość, stosując różne techniki malarskie (olej, akryl, akwarela i suchy pastel ). I tak od początku lat dziewięćdziesiątych powstały między innymi cykle:
„Megality” (akwarela) 35 prac, „Strachy na wróble” (akryl) 18prac, „Maski” (akryl) 9 prac, „Ekrany” (pastel) 14 prac , „Antropomorfy” (pastel) 15 prac.
Zajmuje się również grafiką komputerową (przede wszystkim jako transpozycją własnych prac malarskich) i grafiką użytkową. 
Malarstwo realistyczne (martwe natury, portrety, pejzaże) stanowi niejako drugą twarz osobowości artysty.


KAROL TURSKI
Born in 1950 in Łuków (Poland); lives and works in Łódź.
He graduated from PWSSP-State College of Fine Arts (now known as ASP- Academy of Fine Arts).
In the period 1970-1975, he studied at the Department of Graphic Techniques in the studios of painting of prof. Roman Artymowski, prof. Teresa Pągowska, prof. Juliusz Narzyński, and the studios of applied graphics of prof. Bogusław Balicki and prof. Stanisław Łabęcki.
Between 1977 and 1990, he spent a lot of time abroad where he presented his works at individual and collective exhibitions in Berlin, Cologne, Düsseldorf, Oslo and Toronto. 
In the years 1994-1997, he also exhibited his paintings, drawings and prints in his own gallery in Łódź. Karol Turski collaborates with many galleries at home and abroad.
Applying various techniques (oil, acrylics, watercolour and dry pastel), he creates painting cycles which usually form an integrated whole. Since the early 1990s, he has created:
“Megality” (“Megalites”) - watercolour, 35 works, “Strachy na wróble” (“Scarecrows”) - acrylic, 18 works, “Maski” (“Masks”) - acrylic, 9 works, “Ekrany” (“Screens”) - pastel, 14 works, “Antropomorfy” (“Anthropomorphs”) - pastel, 15 works.
He also deals with computer graphics (especially  transposition of his own paintings) and applied graphics.
Realistic painting (still life, landscapes, portraits) seem to be the other side of the artist's personality.