• uchwycona chwila1 Kamila Krętuś
powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz olejny o wymiarach 110 x 90. Zamalowane brzegi. W Obrazach artystka poszukuje przypadku, który staram się wyłapać podczas pracy twórczej. Praca jest zapisem ładunku emocjonalnego przelanego na płótno dynamicznie oraz ekspresyjnie.