• Insercja Jola  Michalak
powiększ obraz
Opis obrazu:

Jola Michalak, obraz z cyklu "Boski Matrix" - ukazuje nowe przestrzenie znaczeniowe współczesnych tematów w połączeniu z elementami sfery sacrum nadając im indywidualny nowy wymiar. Stają się one malarskim środkiem wyrazu ukazującym jednostkę w nowym obliczu egzystencjalnym. Insercja polega na asymilacji do kultury dominującej.