Informacje o artyście:

Większość obrazów powstających w mojej pracowni to odpowiedź na naturalną potrzebę odpoczynku i naładowania sił w estetycznym, pozytywnym otoczeniu. Kolorem i miękką linią, plamą, utrwalam momenty, którymi chcę się podzielić. Przekazy te czasem są motywacją do działania, a czasem inspiracją do zatrzymania się i słuchania "co w duszy gra".

Biografia:

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem; dyplom na kierunku Meblarstwo Artystyczne (1997)
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, kierunek Grafika i Komunikacja Multimedialna; malarstwo w pracowni prof. Jacka Waltosia; Magister Sztuki, dyplom z wynikiem celującym na kierunku Grafika - Komunikacja Wizualna (2004)