• Sierotom po komunizmie Jerzy Duda Gracz
powiększ obraz