Informacje o artyście:

Moje obrazy nie zmierzają do określonej puenty. Ich sens jest każdorazowo odmiennym domniemaniem ufundowanym na intuicji, której ostateczny pesymizm skrywa się pod kolorową maską syntetycznych, bądź jak to woli, surowych i prostych w formie, kompozycji. \r\nMoje malarstwo dedykuję tym, którzy pod warstwą koloru i jego światła dostrzegają indywidualne, samotne trwanie; dla tych, którzy rozumieją, że czego byśmy nie pragnęli, to życie w swym egzystencjalnym wymiarze jest swoistym trwaniem w dążeniu ku przyszłości, u kresu której dostrzeżemy napis „koniec”. Im dalej w lata, tym napis żywszy, wyraźniejszy. A jedyną alternatywą dla pesymizmu jest drugi człowiek, z którym mogę spotkać się we przestrzeni obrazu.“

Biografia:

1993r. – dyplom z wyróżnieniem na Wydz. Ed. Artystycznej PWSSP w Poznaniu, studia zaoczne;

1995r. – dyplom z malarstwa w prac. prof. Jerzego Kałuckiego, PWSSP Poznań;

2004r. – doktorat na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP Wrocław;

2014r. – habilitacja na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP Wrocław;

2004r. - Stypendysta MKiS (2004r.);