• Drzwi trzecie Jarosław Lubecki
powiększ obraz
Opis obrazu:

werniksowany, sygnowany, dołączam certyfikat autentyczności