powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz werniksowany, dołączam certyfikat autentyczności. Obraz posiada proste drewniane ramki.