• Nad płaskowyżem Złotych Wiatrów Jarosław Jaśnikowski

Opis obrazu: