• Strażniczki czasu środkowopustynnego Jarosław Jaśnikowski
powiększ obraz