• Koleją ponad chmurami Jarosław Jaśnikowski
powiększ obraz