• Śpiew wielorybów Jarosław Jaśnikowski

Opis obrazu:

Obraz namalowany 30 sierpnia 2011 - Nr 477