• KIJANKA PLANETARNA NA GRANICY UKŁADU "WIELKIEJ PUPY W KABARETKACH" Janusz Wosiek
powiększ obraz
Opis obrazu:

UKŁAD "WIELKIEJ PUPY W KABARETKACH" na pewno uciekł z Galaktyki Folies Bergere w Paryżu przy końcu XIX wieku. Szampana pito hektolitrami, a ucieczkę UKŁADU przeczuwał pan Edouard Manet, gdy malował swą ostatnią wielką kompozycję BAR W FOLIES-BERGERE. Jego dzieło przechowywane jest w Londynie, a "WIELKA PUPA" krąży po Kosmosie...